Ultra Vysokotlaké Tryskání Vody

Ultra vysokotlaké tryskání vody se provádí v rozsahu tlaku do 2.500 barů bez přídavku chemických prostředků pro hydrodynamické odstraňování znečištění a poškození substance (betonu, nátěrů barev) na povrchu, fasádách, mostních stavbách a v potrubích a nádržích.

Zpět