Hodnoty Ručení, Příprava Podkladu

Životnost nánosu nebo kombinované vrstvy velmi silně závisí na stavu povrchu podkladu. rozhodující pro nutnou adhezi nánosů na minerálních a kovových podkladech je v podstatě adheze podkladů.

Osvědčený a společností Mauerspecht GmbH použitý postup pro obrábění povrchu, resp. přípravu podkladu: Ultra vysokotlaké tryskání vodou

Zpět