Řez Za Studena, Řezání Za Studena

Použití řezací techniky s vodní abrazivní suspenzí (WAS) v choulostivých oblastech. Těleso, které má být řezáno, není během řezacího procesu vystaveno tepelnému zatížení (netvoří se žádné jiskry).

Zpět