Bruno (DN 300 - 1.000)
Bruno mini (DN 200 - 400)
Brunhilde (DN 150)
Bruno (DN 300 - 1.000) / Bruno mini (DN 200 - 400) / Brunhilde (DN 150)

Ultra Vysokotlaký Robot S Vodním Paprskem S Technologií Drain-jet Robotics®

Drain-Jet Robotics®

Urychlení kanálové práce s Drain-Jet Robotics®

Pro urychlení přípravy sanace kanálu, vyvinula společnost Mauerspecht efektivně pracujícího ultra vysokotlakého robota s vodním paprskem. Jsou vybaveny vždy s technologickou metodou Drain-Jet Robotics®. Názvy jejich výrobků jsou součástí historie naší společnosti stejně jako ultravysokotlaký vodní paprsek.

Roboty Drain-Jet Robotics® s ultravysokotlakým vodním paprskem

 • BRUNO (DN 300 až DN 1000, s příslušenstvím do DN 1300)
 • BRUNO MINI (DN 200 až DN 400)
 • BRUNHILDE (DN 150)

Důležité parametry našich robotů Drain-Jet Robotics® pro ultravysokotlaký vodní paprsek

Vývoj technologie Drain-Jet Robotics® pro naše roboty pro tryskání ultravysokotlakou vodou vychází z rozsáhlého aplikačního know-how společnosti Mauerspecht GmbH, které je výsledkem téměř 25 let zkušeností s technologií tryskání ultravysokotlakou vodou. Díky tomu můžeme naší technologií pokrýt širokou škálu kanalizačních aplikací:

 • Od DN 150 do DN 1300 včetně (Profil vajec 1000/1500), ve zvláštních případech také od DN 100 nebo dokonce od DN 80
 • Všechny běžné profily kanalizace včetně mnoha speciálních profilů
 • Maximální délka skříně 300 metrů (po dohodě)

Využijte tuto inovaci a zrychlete vaše opatření pro údržbu v kanalizačních systémech.

Vaše výhody s Drain-Jet Robotics®

 • Nenákladný proces vysoce efektivním způsobem práce
 • Kontrolovaný postup monitorováním kamerou
 • Šetrný trubkový materiál díky ultra vysokotlaké technice s vodními paprsky

Používejte naši metodu, pro realizaci důkladné a současně rychlé sanaci kanálu.

Kontaktujte nás telefonicky na +49 3523 73146 nebo mailem

Optimální příprava sanace kanálu

Odstraňte s naší technikou v krátké době inkrustace a jiné pevné adheze z kanálových trubek. Lze ji optimálně přes několik nastavitelných parametrů nastavit na příslušné úkoly. V porovnání s původními metodami se ve většině případech výrazně snížilo poškození substance starých trubek při odstraňování usazenin.

Navíc pracuje Drain-Jet Robotics® s nepřetržitým monitorováním. To umožňuje optimální monitorování a kontrolu sanačních příprav.

Pomocí ultra vysokotlaké techniky vodního paprsku odstraňuje technologie Drain-Jet Robotics® v kanálu rychle a důkladně:

 • Inkrustace, vápenaté a betonové usazeniny
 • Kořeny
 • Cizí tělesa z oceli a železobetonu
 • Živice a tuky
 • Vložky hadic ze skelného vlákna a plstěné vložky

Naše ultra vysokotlaká robotika s vodním paprskem v kanále pracuje s pracovním tlakem od 500 do 2.500 barů - u Bruno, Bruno mini a Brunhilde lze celkově dosáhnout max. 1.500 barů. V oblasti služeb je naše technologie připravena k použití od DN 80. Naše roboty pro tryskání ultravysokotlakou vodou se používají v kanalizačních a dešťových potrubích od DN 150 až po kanalizaci, po které se dá chodit. Navíc je používání realizovatelné ve všech známých profilech.

Docilte důkladné výsledky s technikouDrain-Jet Robotics®

Disponujeme německými a mezinárodními ochrannými právy v souvislosti s technikou ultra vysokotlakého řezání vodním paprskem, řízenou robotem v kanalizaci a na ochranná známka Drain-Jet Robotics® Naše metoda urychluje čištění kanálu a umožňuje vysloveně úspornou práci.

Pro vaše kanálové práce poskytujeme s Drain-Jet Robotics® efektivní řešení, se kterým navíc ušetříte náklady. Rádi vás o tom budeme informovat při podrobné konzultaci.

Drain-Jet Robotics® - smluvní partneři

Ze Saska do světa - symbol našeho úspěchu a našeho růstu.

Naši zkušení a licencovaní smluvní partneři poskytují sami služby společnosti Mauerspecht GmbH. Výhody robotem řízeného ultra vysokotlakého vodního paprskování jsou již plošně k dispozici ve Velké Británii, Severním Irsku, společenství Beneluxu a Severní Francii.

V roce 2019 jsme našim dlouholetým partnerům ze Švýcarska a Lichtenštejnska udělili pro jejich země a na jejich žádost, exkluzivní užívací právo pro naši značku Drain-Jet Robotics®.

Chtěli byste se také stát částí rodiny Drain-Jet Robotics®?

Oslovte nás.