Mauerspecht - Profil Firmy

Řezání ultra vysokotlakým vodním paprskem

Odborný Poskytovatel Služeb Pro Mobilní Ultra Vysokotlakou Techniku Pro Řezání Vodním Paprskem a Řezání Vodou

Odborný poskytovatel služeb pro mobilní ultra vysokotlakou techniku vodním paprskem

Náš podnik se od svého založení v roce 1995 vyvinul na jednoho z významných odborných poskytovatelů služeb na úseku mobilního ultra vysokotlakého řezání vodním paprskem. S naším vysoce motivovaným a intenzivně vyškoleným týmem zaměstnanců jakož příslušnými inženýrskými znalostmi ve vlastním podniku jsme schopni, vyřešit také nekonvenční úlohy. Naši zákazníci se nacházejí ve všech zemích Německa a sousedících evropských státech.

Naše mobilní technika ultra vysokotlakého vodního paprsku, kterou používáme, pochází bez výjimky od renomovaných výrobců. Doplňují ji vlastní vynálezy a adaptace standardizované techniky. Rozmezí vlastních vyvinutých řešení dosahuje od jednoduchým individuálních přípravků pro projekt po komplexní stroje jako je například náš robot na vodní paprsek.

Pravidelnou údržbou a včasnou výměnou udržujeme naše vysokotlaká čerpadla, ultra vysokotlaké technické příslušenství jakož náš vozový park kdykoliv použitelný a na nejnovějším stavu techniky. To zaručuje vysokou disponibilitu strojů a nadprůměrnou výkonnost techniky.

Požadovanou kvalitu a efektivnost prací dosahujeme kombinovaným použitím uvedených zařízení s vysokou způsobilosti s aplikační technikou, která je disponibilní v našem podniku a se kterou je vybaven každý náš tým. Detailní plánování použití konečně zaručuje dodržování přislíbených termínů.