SPECIALIZOVANÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO MOBILNÍ ULTRA VYSOKOTLAKOU TECHNIKU PRO ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM A ŘEZÁNÍ VODOU

Bruno (DN 300 - 1.000)
Bruno mini (DN 200 - 400)
Brunhilde (DN 150)

Höchstdruckwasserstrahlschneiden

ZKUŠENOST DÁVÁ JISTOTU ::: NĚMECKO A EVROPA

Sanační a údržbové projekty lze efektivně provádět prostřednictvím ultra vysokotlakého vodního paprsku a řezání ultra vysokotlakým vodním paprskem. Mauerspecht má v této oblasti více než 20 let zkušeností. U vašich opatření se spolehněte na cílenou sílu vody a vědomosti našich expertů.

Díky našemu inovativnímu postupu a dlouhodobé zkušenosti jsme úspěšně realizovali národní a mezinárodní projekty. Kvalitu našich služeb souvisejících s vysokotlakým paprskem vody dosvědčuje veliké množství spokojených zákazníků a různé certifikáty:

Řezání vodním paprskem - ekologické, efektivní a hospodárné

Při řezání vodním paprskem se pomocí tlaku a zaostřování uplatní enormní síla vody. Metoda řezání efektivní vodní abrazívní suspenze (WAS) - tak zní oficiální označení - pracuje ekologicky, protože se nepoužívají žádné chemické látky. Do vody mícháme k rozřezání a odstranění pevných materiálů abrazivní prostředky. U těchto prací používáme drsný písek, který zesiluje účinek řezání vody a umožňuje rozřezání materiálu.

Používejte na průmyslových zařízeních řezání ultra vysokotlakým vodním paprskem, abyste řezací procesy prováděli bez vývinu tepla a vznětlivých jisker. To je vhodný způsob práce na zařízeních petrochemického a chemického průmyslu. Naše technika je ale také vhodná uvnitř elektráren a obzvlášť v jaderných elektrárnách a bio elektrárnách, s cílem v citlivých oblastech vyřizovat např. revizní opatření.

Provádějte údržbu ultra vysokotlakými vodními paprsky rychle

S naší technikou urychlíte přípravy pro sanaci kanalizace a ušetříte čas a peníze. Budeme vás podporovat použitím našeho systému Drain-Jet Robotics®, vlastním vynálezem společnosti Mauerspecht. Tato inovace sjednocuje ultra vysokotlaký vodní paprsek s adaptovanou kanálovou robotizací.
Použití Drain-Jet Robotics® poskytuje možnost, optimalizovat přípravu na sanaci kanálu z časového a hospodárného hlediska.

Informujte se o našich mnohostranných nabídkách na téma ultra vysokotlaký vodní paprsek a řezání ultra vysokotlakým vodním paprskem - Rádi je s vámi osobně prokonzultujeme.

Použitá metoda:
Použitá metoda: Drain-Jet Robotics®
Podporované:
Podporované: EFRE