Przyjazna dla środowiska mobilna moc do 2.500 barów

Kwalifikacje

Oferumjemy państwu sprawdzone umiejętności!

Oferumjemy państwu sprawdzone umiejętności!

Certyfikacja

  • Począwszy od czerwca 2009 r. nasza firma poddaje się regularnej re-certyfikacji zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001.
    GZQ – Certyfikat zgodny z DIN EN ISO 9001:2015.
  • Certyfikat bezpieczeństwa dla wykonawców (kierownik operacyjny zgodnie z dokumentem 017)

Bezpieczeństwo pracy

  • Ścisłe przestrzeganie wytycznych dotyczących pracy z urządzeniami wykorzystującymi strumień wody, w szczególności przepisów DGUV 100-500 Obsługa urządzeń roboczych - rozdział 2.36 Praca z urządzeniami wykorzystującymi strumień wody
  • Regularna kontrola urządzeń pod kątem usterek istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Członkostwo

  • Członek VDRK - Związku Niemieckich Przedsiębiorstw Techniki Rurociągów i Kanalizacji, Stowarzyszenie Zarejestrowane
  • Członek IRO - Instytutu Budowy Rurociągów w Wyższej Szkole Zawodowej w Oldenburgu e.V.

  • Członek RSVniemieckiego Zrzeszenia Przedsiębiorców Zajmujących się Renowacją Rurociagów