Przyjazna dla środowiska mobilna moc do 2.500 barów

Kwalifikacje

Oferumjemy państwu sprawdzone umiejętności!

Oferumjemy państwu sprawdzone umiejętności!

Certyfikacja

  • Począwszy od czerwca 2009 r. nasza firma poddaje się regularnej re-certyfikacji zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001.
    GZQ – Certyfikat zgodny z DIN EN ISO 9001:2015.
  • Certyfikat bezpieczeństwa dla wykonawców (kierownik operacyjny zgodnie z dokumentem 017)

Bezpieczeństwo pracy

  • Ścisłe przestrzeganie wytycznych dotyczących pracy z urządzeniami wykorzystującymi strumień wody, w szczególności przepisów DGUV 100-500 Obsługa urządzeń roboczych - rozdział 2.36 Praca z urządzeniami wykorzystującymi strumień wody
  • Regularna kontrola urządzeń pod kątem usterek istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Członkostwo

  • VDRKVerband der Rohr- und Kanaltechnik Unternehmen e.V. (Związku Niemieckich Przedsiębiorstw Techniki Rurociągów i Kanalizacji, Stowarzyszenie Zarejestrowane)
  • IROInstitut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e.V. (Instytutu Budowy Rurociągów w Wyższej Szkole Zawodowej w Oldenburgu e.V.)

  • RSVRohrleitungssanierungsverband e.V. (Stowarzyszenie Rehabilitacji Rurociągów)
  • DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Wody, Ścieków i Odpadów)