Oblasti Použití Elektrárna

Kontaktujte nás telefonicky na +49 3523 73146 nebo mailem

Aby Nepřeskočila Jiskra

Používejte řezací techniku vodní abrazivní suspenzí (WAS) při údržbě elektráren

Využívejte při údržbě elektráren řezací techniku WAS Tato metoda ponechá strukturu materiálu řezaného díly beze změn, protože se během řezání nevyvíjí teplo.

Výhody řezací techniky vodní abrazivní suspenze (WAS):

  • Efektivní separace i při obzvlášť tlustého a zesíleného materiálu
  • Bezpečný postup zabráněním vniknutí tepla
  • Ekologický způsob práce předpisovým dělením provozních látek vody a abrazivního prostředku (řezací písek)

Vodním paprskem rychle realizovat separační úkoly

Pro elektrárny - jedno jakého druhu a k jakému účelu byly uvedeny do provozu - platí obecně, že doby odstávek se musí držet co nejkratší. Z tohoto důvodu se musí provádět jak plánované tak mimořádné opravy a změny na částech elektráren rychle. Vyžaduje to rutinní plánování a dodržování určitých bezpečnostních opatření.

V souvislosti s revizními opatřeními se nabízí vodní abrazivní suspenze (WAS). Tak lze řezací trysku dálkově vést také v úzkých meziprostorech. Tímto způsobem dosahuje řezací technika WAS řezací místa, která jsou pro jiné řezací nástroje jen těžce nebo vůbec přístupná.

Také svařovací jazýčkové těsnění lze v souvislosti s opravami s řezací technikou vodní abrazivní suspenzí (WAS) separovat.

Příměs abrazivního prostředku pro obzvlášť velké hloubky řezu

Při řezací metodě vodní abrazivní suspenzí (WAS) se do ultra vysokotlakého vodního paprsku přidává jemnozrnný, ostrý řezný prostředek, tzv. abrazivní prostředek - také nazývaný abrazivo nebo řezný písek. Tím se stává voda nosným prvkem abraziva. Metoda pracuje tak efektivně, že lze dosáhnout i velmi velké hloubky řezu ve velmi tvrdém materiálu. Separační práce na „sendvičových materiálech“, které vykazují např. vyzdívku na vnitřní straně, lze tím rychle a jednoduše jednou operací vyřídit.

Vyžádejte si naši řezací techniku vodní abrazivní substancí (WAS), abyste urychlili práce na choulostivých konstrukčních dílech jako jsou např. vysokotlaká vedení. Tímto způsobem vyřídíte opatření k údržbě velmi ekonomicky.

Používejte metodu vodní abrazivní suspenze (WAS) v oblastech citlivých na horko a ohrožených explozí

Řezací metoda WAS se hodí obzvlášť v oblastech, ve kterých se musí dbát na vznětlivé jiskry nebo vývin horka. Provedeme vám bezpečně například řezací práce na zásobníku s uhlím během běžného provozu, protože se díky řezu za studena bezpečně zabrání explozím uhelného prachu.

Pokud byste se chtěli dovědět víc o řezací technice abrazivní suspenzí, poskytneme vám rádi konzultaci.

Kontaktujte nás telefonicky na +49 3523 73146 nebo mailem