Oblasti Použití - Petro- / Chemický Průmysl

Kontaktujte nás telefonicky na +49 3523 73146 nebo mailem

Aby Nepřeskočila Jiskra

Řezy za studena při sanačních pracích na rafineriích

V petrochemických a chemických podnicích existuje u řezacích a separačních prací v oblastech zařízení často nebezpečí exploze. Proto se na zařízeních při revizi, změnách jakož demontáži částí zařízení používá technika řezu za studena. S naší ekologickou technikou řezání vodním paprskem za vás vyřídíme bezproblémově opravy, revize a demontáže na průmyslových zařízeních.

Vaše výhody:

 • Bezpečné řezání dálkovou ovladatelností řezací techniky
 • Úsporné výhody řezáním za studena prostřednictvím ultra vysokotlakého vodního paprsku a abraziva (řezný písek)
 • Bezpečné práce na choulostivých místech nasazení ohrožených explozí
 • Řezací práce na všech strukturách a vším materiálem; také „sendvičovým materiálem“

Spolehněte se při opatřeních pro údržbu na chemických resp. petrochemických zařízeních na naše odborné znalosti. Poskytneme vám vypilovaná inženýrská řešení, pro provedení řezem za studena rychle a prakticky všechny myslitelná opatření pro sanaci a údržbu na průmyslových zařízeních.

Univerzální použití techniky řezání za studena

Řezání za studena představuje optimální metodu, pro realizaci řezacích nebo separačních prací na rafineriích nebo podobných zařízeních. Neboť při řezání za studena nedochází jak k vývinu tepla tak ke změně struktury materiálu. To je obzvlášť výhodné, když se mají na řezaná místa navařovat nové konstrukční díly.

Používáme řezání abrazivem a vodním paprskem také pro přípravu svarového švu na potrubí s a bez zkosené hrany. Tato technika se používá na různých místech průmyslových staveb. K těm patří např.:

 • Plášť nádrže resp. stěny nádrže
 • Jednoduchá a dvojitá dna nádrže
 • Střechy nádrže nádrží s pevnou střechou
 • Plovoucí střechy nádrží s plovoucí střechou
 • Skladovací nádoby každého druhu
 • Potrubí a konstrukční díly prakticky všech průměrů
 • Demontáž kolon

Řezací metoda pro oblasti ohrožených explozí

U potrubí, která jsou naplněna výbušnými plyny nebo kapalinami, je ideálním řešením řezání za studena. V souvislosti s touto metodou nevznikají během práce žádné horké jiskry, takže je zaručen bezpečný pracovní proces. Tak lze dokončit požadovaná stavební opatření také během běžného provozu.

Na rafineriích můžete kromě toho využít mobilní řezání suspenzí a vodou pro obrábění nádrží, kolon a odplynovacích trub s velkými tloušťkami stěn. Navíc dovoluje řezání vodním paprskem u dvojitého resp. dvojvrstvého dna nádrží separovat také horní dno nádrže, přičemž spodní dno nádrže zůstane zachované.

Využijte použití techniky řezu za studena na průmyslových zařízeních

Disponujeme v oblasti řezání za studena s více než 15 lety zkušeností a proto nabízíme optimální řešení pro spolehlivé provedení vašich zakázek. Tato řešení společně s vámi rádi zpracujeme při konkrétní konzultaci.

Kontaktujte nás telefonicky na +49 3523 73146 nebo mailem