Řezání Ultra Vysokotlakým Vodním Paprskem, Zóna 0 Řezání Za Studena, Zóna 0 Řezání Vodním Paprskem

Řezací práce v průmyslových zařízeních vyžadují extrémně vysokou míru bezpečnosti. Řezání ultra vysokotlakým vodním paprskem se proto obzvlášť hodí pro řezání potrubí, otvorů v nádržích, v přístrojích, reaktorech, jakož ve velkých nádržích v rafineriích.

Zóna 0: K dispozici je neustále nebo dlouhodobě (>100 h/rok) výbušná atmosféra (plyn)

Příklady:

  • Uvnitř nádrží s hořlavými kapalinami, nad hladinou kapaliny.
  • Uvnitř potrubí, armatur a částí zařízení, které nejsou neustále naplněny hořlavými kapalinami.

Zóna 1: Výbušné plyny jsou k dispozici při normálních pracovních podmínkách

Zóna 2: Výbušné plyny jsou k dispozici pouze krátkodobě

Zpět