Řezání Abrazívní Příměsí (řezací Postup Suspenzí)

Řezání vodním paprskem s abrazivní příměsí (granátový písek). Tento postup abrazívního řezání se používá jako schválený postup řezání za studena v choulostivých oblastech nebo pod vodou, kde nejsou vhodné tepelné postupy řezání, resp. postupy řezání s tvorbou jisker, injektorové postupy řezání se smí na řezání ve výbušných oblastech používat pouze podmíněně.

Zpět