Przyjazna dla środowiska mobilna moc do 2.500 barów

Obróbka Wodno-ścierna (technologia Cięcia Zawiesiną Ścierną)

Cięcie strumieniem wody z dodatkami ściernymi (piasek granatowy). Ten proces cięcia ściernego jest stosowany jako atestowany proces cięcia na zimno w obszarach wrażliwych lub pod wodą, gdzie procesy cięcia termicznego lub cięcia z iskrzeniem nie są odpowiednie. Techniki cięcia inżektorowego mają ograniczone zastosowanie w przypadku cięcia w obszarach zagrożonych wybuchem.

Wróć