Przyjazna dla środowiska mobilna moc do 2.500 barów

Cięcie Strumieniem Wody O Bardzo Wysokim Ciśnieniu, Strefa Cięcia Na Zimno 0, Strefa Cięcia Strumieniem Wody 0

Prace związane z cięciem w zakładach przemysłowych wymagają niezwykle wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Cięcie strumieniem wody o bardzo wysokim ciśnieniu jest zatem szczególnie przydatne do cięcia rurociągów, otworów w zbiornikach, urządzeń, reaktorów i dużych zbiorników w rafineriach.

Strefa 0: Atmosfera wybuchowa (gaz) jest obecna stale lub przez długi czas (>100 h/rok)

Przykłady:

  • Wewnątrz pojemników z cieczami łatwopalnymi, powyżej poziomu cieczy
  • Wewnątrz rurociągów, armatury i elementów instalacji, które nie są trwale wypełnione cieczami palnymi.

Strefa 1: Gazy wybuchowe są obecne w normalnych warunkach pracy

Strefa 2: Gazy wybuchowe są obecne tylko przez krótki czas

Wróć