Tot 2.500 bar milieuvriendelijke, mobiele kracht

Hechtvermogen, Voorbereiding Van De Ondergrond

De houdbaarheid van een coating of een combinatielaag is sterk afhankelijk van de aard van de ondergrond. Belangrijk voor het nodige hechtvermogen van coatings op minerale en metalen ondergronden is vooral de aard en toestand van de ondergrond.

Beproefd en door Mauerspecht GmbH toegepast principe voor de behandeling van het oppervlak c.q. de voorbereiding van de ondergrond: ultrahogedruk-waterstralen

Ga terug