Tot 2.500 bar milieuvriendelijke, mobiele kracht

Toepassingsgebied Riolering

Neem contact met ons op. Dat kan telefonisch op het nummer +49 3523 73146  of door een e-mail

De Zachte Kracht in De Riolering

Innovatieve en beproefde ingeieursoplossingen bij de voorbereiding van rioolsaneringen

Op het gebied van rioolsanering maken steeds meer klanten gebruik van de ultrahogedruk-waterstraaltechniek bij de instandhouding en voorbereiding van de sanering.

Sinds meer dan twintig jaar werken wij doelgericht met de kracht van water. In de door ons ontwikkelde waterstraalrobot Drain-Jet Robotics® zijn twee gevestigde technieken samengebracht: ultrahogedruk-waterstralen en rioolrobots.

Vertrouw bij de instandhouding en voorbereiding van rioleringen voor de sanering op onze ervaring in binnen- en buitenland. Wij bereiden rioleringsledingen efficiënt voor op het gebruik van slanglijnen bij de rioolsanering.

Uw voordelen:

 • Snel herstel van rioleringssystemen
 • Hoog economisch rendement
 • Behoud van de rioolsubstantie door camerabewaking van het proces

Neem contact met ons op. Dat kan telefonisch op het nummer +49 3523 73146  of door een e-mail

Efficiënt instandhouden en saneren van rioleringsleidingen

Bij de instandhouding en voorbereiding van rioleringsleidingen voor het saneren van rioleringen bieden wij ondersteuning met onze techniek en experten!

Wij integreren onze technologie efficiënt in uw projecten en verwijderen zelfs sinteringen tot 100% (volledige verstopping) veel sneller dan de gekende freestechniek. Zo behaalt u met de rioolsanering op technisch en economisch vlak een perfect resultaat.

Wij ruimen op voor u:

Heel harde cementgebonden afzettingen zoals beton, paalbeton, injectiemateriaal, dammen, bentoniet ... (ook uit kunststofbuizen) die met freesrobots niet economisch te verwijderen zijn.

Betonverwijdering / beton frezen en snijden

De gerichte ultrahogedruk-waterstraal verwijdert - zoals dat in de hoog- en brugbouw al jaren toegepast wordt - de volgende afzettingen snel en economisch:

 • beton
 • paalbeton
 • injectiemateriaal
 • bepleistering, tegeldekvloeren
 • dammen
 • bentoniet an andere cementgeboden, vaste afzettingen

Door het gebruik van de schokvrij werkende technologie van Water Abrasiv Suspension (WAS-snijtechniek) kunnen wij zelfs structuren van gewapend beton en ander sandwichmateriaal snel en veilig scheiden.

Voor speciale opdrachten bieden wij een interne, projectspecifieke aanpassing van de WAS-snijtechniek. Zo voorzien wij voor bijna alle opdrachten de optimale oplossing op het gebied van rioolsanering.

Incrustaties en platte, vaste afzetting

Verwijderen van incrustatie

Met de ultrahogedruk-waterstraaltechniek verwijderen wij zelfs vlakke en meerdere centimers dikke sinteringen en kalkafzettingen. Deze ontstaan vaak door indringing van grondwater door:

 • het metselwerk van gemetselde rioleringen
 • defecte buismofafdichtingen
 • barsten in rioolbuizen
 • en andere defecten aan buisleidingen

Door ultrahogedruk-waterstralen wordt een restloze incrustatieverwijdering gerealiseerd als voorbereiding op een rioolsanering zonder dat de substantie van de riolering zwaar wordt belast.

Sterke wortelingroei en -schermen

Verwijderen van boomwortels en obstakels

Door de ultrahogedruk-waterstraaltechniek realiseren wij ook bij het verwijderen van sterke boomwortels en wortelschermen een kostenefficiënt, souverein resultaat, zonder dat de buizen bij de voorbereiding op de rioolsanering beschadigd worden. Zo kunnen wij - in tegenstelling tot de conventionele methoden (bv. kettingslingeren) - met onze waterstraaltechniek ook wortels verwijderen uit sterk gecorrodeerd metselwerk en rioolbuizen met barst- en scherfvorming waar de stabiliteit van de rioolbuizen niet gegarandeerd kan worden.

Defecte slanglijnen

Inlinerverwijdering

Wij kunnen slanglijnen verwijderen die bij de inbouw beschadigd werden of het einde van hun levensduur bereikt hebben. Door middel van verschillende werkwijzen verwijderen wij met waterstraalfrezen met een werkdruk van meer dan 1000 bar zowel dunwandige inliners met kleine nominale wijdten als dikwandige slanglijnen met grotere nominale wijdten. Bij de ontmanteling haalt u voordeel uit de bijzonder hoge werksnelheden.

Neem contact met ons op voor een uitgebreid en professioneel adviesgesprek voor de voorbereiding van uw rioolsanering.

Obstakels zoals staaldragers en ingebrachte staal-betonstructuren in riolerings- en regenwaterleidingen en structuren voor de ondergrondse bevestiging en bouwelementen met Water Abrasiv Suspension (WAS-snijdtechniek)


Neem contact met ons op voor een uitgebreid en professioneel adviesgesprek.

Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail!

Neem contact met ons op voor een uitgebreid en professioneel adviesgesprek voor de voorbereiding van uw rioolsanering.

Verschillende toepassingsgebieden in verband met de instandhouding en sanering van rioleringen

Maak gebruik van de robotgestuurde, doelgerichte en vanop afstand bediende ultrahogedruk-waterstraaltechniek voor de voorbereiding van substanties en ondergronden in rioleringen vanaf DN 150 en in uitzonderlijke gevallen ook vanaf DN 100. Onze technologie dient ter voorbereiding van slootloze saneringen en saneringen van rioleringsleidingen. Met behulp van de voorhanden cameratechniek is het mogelijk om het verloop van onze activiteiten in realtime te bekijken om zo telkens de optimale procesparameters in te stellen.