Tot 2.500 bar milieuvriendelijke, mobiele kracht

Toepassingsgebied Elektriciteitscentrale

Neem contact met ons op. Dat kan telefonisch op het nummer +49 3523 73146  of door een e-mail

Zodat Er Geen Vonken Wegspringen

Water Abrasiv Suspension (WAS-snijdtechniek) toepassen bij de reparatie van elektriciteitscentrales

Maak bij het onderhoud van elektriciteitscentrales gebruik van de WAS-snijdtechniek. Die methode laat de materiaalstructuur van het gesneden onderdeel intact aangezien er tijdens het snijden geen warmte ontstaat.

Voordelen van Water Abrasiv Suspension (WAS-snijdtechniek):

  • Efficiënt scheiden ook bij heel dikke en versterkte materialen
  • Veilig werken door voorkoming van warmtevorming
  • Milieuvriendelijke werking door reglementair scheiden van de bedrijfsmiddelen water en abrasiemiddel (snijzand)

Scheidingswerken snel uitvoeren met waterstralen

Voor elektriciteitscentrales - ongeacht de soort en het tijdstip waarop ze voor de eerste keer in bedrijf werden gesteld - geldt algemeen dat stilstandtijden zo kort mogelijk gehouden moeten worden. Om die reden moeten zowel planmatige als buitenplanmatige reparaties en veranderingen van elektriciteitscentrales snel uitgevoerd worden. Dat vraagt een geroutineerde planning en naleving van bepaalde veiligheidsmaatregelen.

Met het oog op revisiemaatregelen is Water Abrasiv Suspension (WAS-snijdtechniek) een goede optie. De snijsproeier kan ook met korte onderbrekingen vanop afstand bediend worden. Op die manier bereikt u met de WAS-snijtechniek plaatsen die voor andere snijgereedschappen moeilijk of niet toegankelijk zijn.

Ook laslipafdichtingen kunnen tijdens reparaties met Water Abrasiv Suspension (WAS-snijdtechniek) gescheiden worden.

Toevoegen van abrasiemiddel voor bijzonder grote snijdieptes

Bij Water Abrasiv Suspension (WAS-snijdtechniek) wordt aan de ultrahogedruk-waterstraal fijnkorrelig, scherp snijmiddel, het zogenoemde abrasiemiddel (ook snijzand genoemd), toegevoegd. Op die manier wordt het water drager van het abrasiemiddel. De methode is zo efficiënt dat zelfs heel grote snijdieptes in hard materiaal bereikt worden. Scheidingswerken van ‘sandwichmateriaal’ dat bijvoorbeeld een binnenbekleding heeft, kunnen zo snel en eenvoudig in één proces uitgevoerd worden.

Denk aan Water Abrasiv Suspension (WAS-snijdtechniek) om de werken aan gevoelige onderdelen zoals hogedrukleidingen sneller uit te voeren. Zo voert u instandhoudingswerken heel economisch uit.

Water Abrasiv Suspension (WAS-snijdtechniek) in hittegevoelige en explosiegevaarlijke zones

In zones waar op ontbrandbare vonken en hittevorming gelet moet worden, is de WAS-snijtechniek uiterst geschikt. Wij voeren voor u onder andere snijwerken aan kolenbunkers tijdens het bedrijf veilig uit aangezien bij koudsnijden koolstofexplosies zeker vermeden worden.

Wenst u meer informatie over abrasief suspensiesnijden? Neem contact met ons op voor een gesprek.

Neem contact met ons op. Dat kan telefonisch op het nummer +49 3523 73146  of door een e-mail